De magistrale zon ( Spinvis) schijnt op wonderlijke wijze door het gras in lood en werpt zijn kleuren door de kamer .